top of page

2022

future––edu:
budoucnost
vzdělávání
v digitální době

Program
Celým dnem vás bude provázet Michael Rozsypal (moderátor DVTV) a Bob Kartous.

9:00–9:15

ZAHÁJENÍ KONFERENCE ​

–––––––––––

 

9:15–9:40

KEYNOTE SPEECH

John Moravec

(nezávislý konzultant a futurista (USA))

John Moravec, prezentace původní studie připravené pro konferenci FutureEdu 2022, která shrne poznání vybraných profesionálů a poslouží jako základní kámen k tvorbě prognózy o budoucnosti vzdělávání a dalším debatám v rámci jednotlivých bloků.

–––––––––––

9:40–10:00

 

Jak to vidí učitelé: Výsledky průzkumu mezi učiteli, realizovaného pro konferenci FutureEdu 2022

Prezentují:

Ondřej Sedloň (Bakaláři)

Ondřej Neumajer (NPI)

Bob Kartous (PII)

 

 

–––––––––––

10:00–11:00

 

 I. BLOK

 

 FUTURE EDU A SCÉNÁŘE VÝVOJE VE VĚKU DEFINOVANÉ ZMĚNOU

Studie o vlivu technologií na vzdělávání a společenský rozvoj přinese řadu důležitých námětů k diskusi. Budeme diskutovat příležitosti, které zároveň v týchž momentech představují rizika, jako je například dostupnost jakéhokoliv obsahu, dokonce i ve strukturované podobě (díky AI) a možný rozpad vzdělávací struktury jako záruky reprodukce sociální koheze vlivem individualizace vzdělávání. Blok bude vycházet ze scénáře studie, která bude rozebraná a oponovaná panelisty.

 

Hosté panelu:

Claire Boonstra (Operation Education)

Alexis Katakalidis (Učitel naživo)
Bořivoj Brdička (Spomocník)

John Moravec (Education Futures)

David Lawlor (Prague British International School)

Moderátor panelu:

Bob Kartous

–––––––––––

11:00–11:20

 

PŘESTÁVKA

 

–––––––––––

 

11:20–11:50

 

KEYNOTE SPEECH a ROZHOVOR

Hosté: 

Li Andersson (finská ministryně pro vzdělávání (FIN)

Mr. Aleksi Kalenius (Senior Ministerial Adviser in the Ministry of Education and Culture(FIN)

 

–––––––––––

 

11:50–12:45

 

II. BLOK

JAK BY SE MĚLI UČITELÉ A RODIČE PŘIPRAVIT JAKO PRŮVODCI DĚTÍ DO SVĚTA PLNÉHO TECHNOLOGIÍ? 

Privátní zájem společnosti Meta pojmenoval naši budoucnost metaverzem. Je
symptomatické, že vysoce personalizovaný svět, jenž se odehrává v propojení fyzického a virtuálního, umožní vnímat tendenci k dalšímu prolínání prostřednictvím jiných pojmenování. Každopádně tendence je jasná, a lze z ní odvozovat určité nároky, které na budoucí, ale i současné generace klade. Abychom jako rodiče uspěli, musíme se nutně v této proměnlivosti sbližujících se dimenzí orientovat. Jak to zajistit? J
ak zajistit, aby učitel či rodič dokázal dětem, žákům a studentům poskytnout to, co očekávají, tedy vhled do jejich vlastní budoucnosti?

Hosté panelu:

Martin Úlovec (Kabinet ministra školství)

Radka Kůřilová (ReplugMe)

Libor Klubal (OSU)

Marvan Shamma (Flowberry)

Ondřej Neumajer (NPI)

 

Moderátor panelu:

Bob Kartous

–––––––––––

 

13:30–14:00

 

KEYNOTE SPEECH

 

Gonzalo Frasca

(herní designér a akademický výzkumník (Uruguay)

 

 

–––––––––––

14:00–15:00

 

III. BLOK

 

JAKÉ JSOU SKRYTÉ HROZBY TECHNOLOGICKÉHO NÁRŮSTU PRO VZDĚLÁVÁNÍ?

Mnoho rodičů a učitelů si neumí poradit s vlivem technologií na výchovu a vzdělávání. Technologická disrupce je pro ně příliš rychlá, její dopady není jednoduché vyhodnocovat, hranice mezi prospěšným a škodlivým je rozostřená. Nízká vlastní orientace rodičů a učitelů navozuje dojem obav a ochromuje, místo hledání řešení. Přitom technologický vývoj nestojí a příští generace dětí už se opět probere z prvotních let dětství do úplně jiného světa. Co jsou největší hrozby a čeho se skutečně obávat? Jaká řešení přinášet?

 

 

Hosté panelu:

Daniel Franc (ex-Google)

Marie Heřmanová (Sociologický ústav AV ČR)
Anežka Müller (Česko.Digital)

Moderátor panelu:

Bob Kartous

 

–––––––––––

15:00–15:20

 

PŘESTÁVKA 

–––––––––––

15:20–15:30

 

KEYNOTE SPEECH

 

Robert Hawkins

Technological disruption in education:

Blockchain and community of practice

 

–––––––––––

15:30–15:50

KEYNOTE SPEECH

 

Vize 2030 Michael Šebek

Michael Šebek (ČVUT)

–––––––––––

15:50–16:50

IV. BLOK

VIZE 2030: JAK TECHNOLOGIE PROMĚNÍ BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ?

Vize jsou od toho, aby vzali v potaz rizika a přetvořili je ve výzvy. Jaká je vize vzdělávání 2030, pokud vezmeme v potaz, že technologie a kolaterální dopady jejich působení na společnost mají svá viditelná úskalí a nepochybně přinesou další? Jak si, jako společnosti hrdé na vlastní technologický pokrok, poradíme s rostoucí obavou, že nás technologie začínají ovládat, místo aby nám sloužily? Jak chceme dosáhnout toho, aby udržitelná a prosperitu umožňující bilance pozitiv a negativ přetrvala i v okamžiku, kdy pomyslnou moc nad dalším směřováním světa postupně přebere další generace, kterou v současnosti nacházíme ve školách?

 

Hosté panelu:

Michael Šebek (ČVUT)

Dana Petrova (Nadace České Spořitelny)

Martin Orgoník (T-Mobile)

Luboš Malý (Red Button Edu)

Sara Polak (FIT CVUT)

 

Moderátor panelu:

Bob Kartous

 

–––––––––––

16:50–17:00

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Řečníci

V čem spatřuji největší příležitosti a hrozby technologií v oblasti školství?

duha podklad.jpg

Keynotes

Řečníci

duha podklad.jpg

Moderátoři

Partneři

Hlavní partneři

Asset 1.png
nadace ceske sporitelny.png

Partneři

Organizátoři akce

Snímek obrazovky 2023-06-29 201507.png

Ve spolupráci

Snímek obrazovky 2023-06-29 201524.png

Hlavní mediální partner

Hospodářské-noviny-Logo-01.png

Mediální partneři

Asset 4.png

Záštita

MSMT_logo_bez_textu_black.png
bottom of page